Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo như Thông tư 02/2019/TT-BCT, dự án điện gió có tiềm năng khai thác chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực được phép nghiên cứu phát triển và phải thực hiện công tác lập, thẩm định, trình bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung hồ sơ bổ sung bao gồm:

 • Đề án quy hoạch, gồm các nội dung chủ yếu sau:
  • Sự cần thiết đầu tư dự án và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng.
  • Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức thực hiện dự án.
  • Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.
  • Báo cáo đánh giá tiềm năng gió tại khu vực dự án.
  • Sơ bộ về giải pháp công nghệ.
  • Phương án thiết kế sơ bộ.
  • Báo cáo lựa chọn phương án đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện.
  • Sơ bộ giải pháp thực hiện: vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng; tiến độ thực hiện; giải pháp kỹ thuật xây dựng.
  • Sơ bộ tổng mức đầu tư.
  • Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế tài chính, kinh tế xã hội và tác động của dự án.
 • Văn bản của UBND tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm và diện tích sử dụng đất sự phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, sự chồng lấn với các quy hoạch khác.

 • Ý kiến của Tổng công ty điện lực miền hoặc Tổng công ty truyền tải điện và ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về khả năng hấp thụ của hệ thống lưới điện khu vực và Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

308

Văn bản liên quan