Bổ sung người có thẩm quyền xử phạt HC trên vùng biển của Bộ Biên phòng

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Nghị định 23, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Biên phòng cũng có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với những vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.

Thẩm quyền xử phạt hành chính của Bộ đội Biên phòng thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý được quy định như sau:

  • Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng;
  • Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Biên phòng, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
  • Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

Xem chi tiết tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan