Bổ sung phương thức gửi hồ sơ thành lập VPĐD của DN quảng cáo NN

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, ngoài việc gửi trực tiếp hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện, doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài có thể nộp hồ sơ bằng bưu điện để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

  • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

  • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải hoạt động và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh về thời điểm bắt đầu hoạt động, địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

Xem chi tiết tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan