Bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký thêm biển số xe quân sự

Ngày 27/12/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, đối với xe phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xe nghiệp vụ của Tổng cục II, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã đăng ký biển số dân sự, hồ sơ đăng ký thêm biển số xe quân sự bao gồm:

  • Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về việc đăng ký, cấp biển số xe quân sự.
  • Bản khai đăng ký xe.
  • Bản sao y chứng nhận đăng ký, hồ sơ gốc của xe.

Bên cạnh đó, Thông tư 172 cũng bổ sung các trường hợp cấp biển số tạm thời có giới hạn tuyến đường, cụ thể quy định mới như sau:

  • Ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước trong quá trình trung chuyển, làm nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt;
  • Ô tô chạy khảo sát, thử nghiệm của đề tài, dự án thuộc các chương trình của Bộ Quốc phòng;
  • Ô tô cho, tặng; viện trợ; nhập khẩu phi mậu dịch; xe là quà tặng hoặc nhập khẩu là tài sản di chuyển.

Xem các quy định mới tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

196

Văn bản liên quan