Bổ sung quy định xử phạt trong hoạt động thi công công trình

Nghị định 46/2016/NĐ-CP vừa bổ sung thêm quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thi công công trình như sau:

Theo Nghị định, xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có các hành vi dưới đây:

  • Thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn nhưng không đầy đủ theo quy định; không đặt đèn đỏ vào ban đêm tại hai đầu đoạn đường thi công;
  • Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có Giấy phép thi công hoặc không có văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Mức xử phạt được áp dụng cụ thể như sau:

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với cá nhân
  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với tổ chức

Đây là quy định hoàn toàn mới mà trước đây Nghị định 171/2013/NĐ-CP chưa đề cập tới.

Nghị định 46 có hiệu lực áp dụng từ 01/8/2016.

 

1,872

Gởi câu hỏi