Bổ sung thêm nhiệm vụ của cơ sở đào tạo lái xe trong từ 01/12/2019

Ngày 08/10/2019, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT đã được Bộ Giao thông vận tải ký ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, Điểm d Khoản 3 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT đã bổ sung thêm trách nhiệm đối với các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, theo đó các cơ sở này phải trang bị và duy trì ca bin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 47 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.

nhiem vu co so dao tao lai xe, Thong tu 38/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo lái xe cũng phải thực hiện các trách nhiệm khác được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sau đây:

  • Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe; sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và đảm bảo theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 47 của Thông tư 12;

  • Bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành lái xe phải đeo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe” và mang theo giấy phép xe tập lái; học viên tập lái xe trên đường phải đeo phù hiệu “Học viên tập lái xe”. Phù hiệu do cơ sở đào tạo lái xe cấp, quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a và Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này; niêm yết tên cơ sở đào tạo trên xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông tư 12

  • Tuyển dụng, quản lý, tổ chức tập huấn nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe cho đội ngũ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe theo chương trình khung tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe quy định tại Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư 12

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan