Bổ sung tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, Thông tư 05 sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN. Cụ thể tiêu chuẩn mới như sau:

  • Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

  • Nắm vững các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nắm vững các quy định về chuyên môn, quy tắc quản lý liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân;

  • Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp;

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

156

Văn bản liên quan