Bổ sung trách nhiệm thực hiện chế độ ưu tiên của cơ quan hải quan

Thông tư 07/2019/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ký ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo quy định mới, để thực hiện chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan một cách hiệu quả, công bằng, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm sau đây:

  • Quản lý, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan, pháp luật thuế của doanh nghiệp ưu tiên. Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ khi doanh nghiệp có yêu cầu.

  • Thu thập thông tin về việc tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật hải quan của doanh nghiệp từ Cục Thuế; Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Kiểm tra việc duy trì các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với các doanh nghiệp ưu tiên, các dự án đầu tư trọng điểm đã được công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

  • Áp dụng các chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp ưu tiên.

  • Thông báo và cập nhật danh sách doanh nghiệp ưu tiên và phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi để thực hiện chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 07/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan