Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cấm nhập khẩu hàng hóa nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấm nhập khẩu các hàng hóa có chứa nội dung sau:

cam nhap khau hang hoa thuoc dien quan ly cua Bo VHTTDL, Thong tu 28/2014/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;

  • Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

  • Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

  • Không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc.

Ngoài ra, Bộ cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

659

Văn bản liên quan