Buộc khắc phục hậu quả nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã bổ sung thêm một số biện pháp khắc phục hậu quả cho các tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Biện pháp khắc phục hậu quả, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Các tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải khắc phục hậu quả (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 4 Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định những biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

 • Buộc giải thể cơ sở giáo dục, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;

 • Buộc hủy bỏ văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật;

 • Buộc hủy bỏ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học;

 • Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học;

 • Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi làm mất bài thi;

 • Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.

 • Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học.

 • Buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại; trường hợp không thể trả lại được thì nộp về ngân sách nhà nước số tiền do hành vi vi phạm mà có.

 • Buộc giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển vượt.

 • Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ.

 • Buộc huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ.

 • Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ.

 • Buộc hủy bỏ kết quả công nhận đánh giá hoặc kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

 • Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản đã cấp.

 • Buộc chuyển người học về địa điểm đã được cấp phép hoặc đăng ký hoạt động giáo dục.

 • Buộc bổ sung nội dung môn học hoặc chương trình đào tạo còn thiếu, tổ chức bảo vệ lại luận văn, luận án theo quy định.

 • Buộc đảm bảo điều kiện an toàn về cơ sở vật chất trường, lớp học.

 • Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học.

 • Buộc công khai các khoản thu, chi tài chính.

 • Buộc thu hồi số tiền đã chi sai nộp vào ngân sách nhà nước.

 • Buộc bồi hoàn cho người học mọi chi phí đào tạo trong thời gian du học ở nước ngoài.

 • Buộc công khai đầy đủ các nội dung theo quy định.

Như vậy, bên cạnh một số biện pháp được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả như trên.

Chi tiết xem thêm tại: Dự thảo Nghị định.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

53

Văn bản liên quan