Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 66/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 17/09/2018. Vậy cụ thể các điều kiện này là gì?

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 66/2016/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:

Một là, người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Hai là, địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

Ba là, kho thuốc bảo vệ thực vật:

  • Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
  • Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Nghị định 123/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 17/09/2018.  

Gởi câu hỏi

1,429

Văn bản liên quan