Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt HC lĩnh vực thủy sản

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

  • Buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng;

  • Buộc chuyển giao thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý;

  • Buộc thả bổ sung thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;

  • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển, môi trường sống của thủy sản, khu vực biển, vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá và công trình cảng cá;

  • Buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng giống thủy sản, loài thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

  • Buộc tái xuất giống thủy sản, loài thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;

  • Buộc tái chế thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

Chi tiết xem tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan