Các bước tiến hành khảo sát giá đối với tài sản trong tố tụng hình sự

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BTC thay thế Thông tư 55/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Theo Thông tư 43, việc khảo sát giá thị trường theo giá bán buôn, bán lẻ của tài sản cần định giá hoặc tài sản tương tự trong Tố tụng hình sự được tiến hành như sau:

 • Xây dựng nội dung khảo sát:
  • Xác định đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của tài sản cần định giá; xác định tình trạng cần định giá…
  • Xác định địa điểm nơi tài sản được yêu cầu định giá;
  • Xác định thời điểm tài sản được yêu cầu định giá và thời điểm tiến hành khảo sát giá;
  • Xác định cách thức khảo sát giá: trực tiếp trên thị trường chính thức hoặc không chính thức; trên các trang thông tin điện tử qua mạng Internet...
 • Thực hiện khảo sát giá, thu thập các mức giá của tài sản:
  • Tiến hành khảo sát giá theo các nội dung đã xác định.
  • Việc khảo sát, thu thập các mức giá phải được thực hiện ít nhất là 03 phiếu khảo sát cho mỗi một tài sản yêu cầu định giá.
  • Việc thu thập các mức giá phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 43.
 • Căn cứ vào các thông tin thu thập trên, tổng hợp số liệu thu thập được, làm văn bản báo cáo Hội đồng định giá tài sản.

Xem thêm nội dung của Phiếu khảo sát giá tại Thông tư 43/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,444

Văn bản liên quan