Các chế độ, chính sách dành cho cán bộ Đoàn - Hội là học sinh, sinh viên

Các chế độ, chính sách dành cho cán bộ Đoàn - Hội là học sinh, sinh viên
Nguyễn Trinh

Đoàn - Hội được xem là tổ chức nòng cốt của thế hệ thanh niên, cán bộ Đoàn - Hội là thủ lĩnh, là người thắp lửa cho thanh niên. Bởi lẽ đó, Nhà nước luôn quan tâm và dành những chính sách riêng đối với những đối tượng này, mà trước hết là đối với cán bộ là sinh viên, học sinh.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg, cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên sẽ hưởng những chế độ, chính sách sau:

  • Được ưu tiên cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Được ưu tiên xét cấp học bổng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thêm về điều kiện làm việc, học tập theo khả năng, tình hình thực tế của từng trường;
  • Hàng năm, cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng. Kinh phí tổ chức tuyên dương, khen thưởng cán bộ Đoàn, Hội được bố trí trong tổng kinh phí hàng năm cấp cho tổ chức Đoàn, Hội;
  • Được hỗ trợ hoạt động phí hàng tháng hoặc theo năm học. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, Hội.

Ngoài ra, những cán bộ này còn được hưởng một số chế độ khác như:

  • Được tạo điều kiện về thời gian, được thanh toán công tác phí khi tham gia hoạt động Đoàn, Hội do cấp trên triệu tập theo quy định của pháp luật hiện hành;
  • Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  • Được ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá;
  • Cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi thi tuyển công chức, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức được ưu tiên xem xét tuyển dụng;
  • Nhà trường có trách nhiệm bố trí phòng làm việc và cơ sở vật chất phù hợp, bảo đảm cho tổ chức Đoàn, Hội hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Quyết định 13/2013/QĐ-TTg cũng quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội tại Điều 2, Điều 4.

 

Gởi câu hỏi

1,218

Văn bản liên quan