Các chính sách, chế độ trợ cấp mà giáo viên nhận được khi sinh con

Chế độ thai sản của giáo viên, chính sách đối với giáo viên sinh con trùng nghỉ hè và hình thức xử lý đối với giáo viên khi sinh con thứ 3 là những vấn đề mà mọi giáo viên nên biết để đảm bảo được quyền lợi của mình.

Thứ nhất, chế độ thai sản của giáo viên

Cũng như các lao động nữ khác, giáo viên sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Cụ thể như sau:

a. Về điều kiện hưởng chế độ thai sản (Điều 31)

Giáo viên nữ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

b. Về thời gian được hưởng chế độ khi sinh con (Khoản 1 Điều 34)

Giáo viên nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Lưu ý, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

c. Được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con (Điều 38)

Giáo viên nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

chế độ thai sản của giáo viên

Hình minh họa (Nguồn internet)

d. Mức hưởng chế độ thai sản (Điều 39)

Giáo viên nữ trong thời gian nghỉ thai sản, mỗi tháng sẽ được hưởng mức lương bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

e. Được hướng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản (Điều 41)

Giáo viên ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do nhà trường quyết định. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tóm lại, theo những quy định nêu trên, trong 06 tháng nghỉ chế độ thai sản khi sinh con thì giáo viên sẽ được hưởng những khoản sau:

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở (là 2.980.000 đồng);

- Nghỉ thai sản 6 tháng với mức hưởng mỗi tháng nghỉ sẽ bằng 100% Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc;

- Hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản (nếu có): Số ngày nghỉ x 30% x Mức lương cơ sở.

Thứ hai, chế độ đối với giáo viên nghỉ thai sản trùng nghỉ hè 2019

Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2017 hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Cụ thể, chế độ của giáo viên trong trường hợp này như sau:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Như vậy, giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè thì bạn được nhà trường bố trí thời gian nghỉ phù hợp. Trường hợp không bố trí được thì giáo viên được thanh toán tiền nghỉ hằng năm.

Thứ ba, giáo viên sinh con thứ 3 bị xử lý như thế nào?

Thông thường, việc xử lý đối với giáo viên sinh con thứ 3 sẽ dựa vào quy chế nội bộ của cơ sở đào tạo. Ngoài ra, đối với trường hợp giáo viên là Đảng viên thì sẽ xử lý theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thanh Lâm

Gởi câu hỏi

5,370

Văn bản liên quan