Các chính sách của nhà nước đối với phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Chính phủ ban hành ngày 24/3/2014.

Theo đó, để nâng cao trình độ dân trí cho người dân cả nước, nhà nước đã đưa ra các chính sách ưu tiên cho việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quy định chi tiết tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP, cụ thể:

chinh sach, pho cap giao duc, xoa mu chu, nghi dinh 20/2014/NĐ-CP

  • Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  • Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia các chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo quy định.

  • Cá nhân tham gia tổ chức, quản lý, dạy học và các công việc khác để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được hưởng thù lao theo quy định của Nhà nước.

Xem chi tiết quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan