Các chức danh được dùng một xe ô tô trong thời gian công tác

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo như Nghị định 04, việc sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác được áp dụng đối với các chức danh sau đây:

  • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

  • Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe ô tô, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe ô tô trang bị cho các chức danh trên theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

372

Văn bản liên quan