Các công văn Kế toán cần dùng trong xử lý công việc với cơ quan thuế

Dưới đây là các biểu mẫu công văn mà kế toán cần dùng trong quá trình xử lý công việc với cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội. Các biểu mẫu có tính chất tham khảo nên tùy thuộc vào tình hình của từng doanh nghiệp mà mọi người có thể lựa chọn áp dụng cho phù hợp.

 Các biểu mẫu công văn kế toán cần dùng trong xử lý công việc với cơ quan thuế

Danh sách các biểu mẫu Công văn gồm có:

- Công văn giải trình về kê khai sai trên hồ sơ thuế.

- Công văn gộp báo cáo tài chính.

- Công văn giải trình bị treo tiền BHXH.

- Công văn giải trình bảo hiểm xã hội.

- Công văn giải trình sai thuế thu nhập cá nhân.

- Công văn giải trình số đóng bảo hiểm không bằng số người lao động trên sổ sách kế toán.

- Công văn xác nhận không nợ thuế.

- Công văn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Công văn đề nghị khôi phục lại mã số thuế.

- Công văn xin lùi thời hạn quyết toán thuế.

- Công văn xin quyết toán thuế.

- Công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

- Công văn xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn.

- Công văn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

2,116