Các đối tượng không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Các đối tượng không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Tuyết Hoan

Mã số nhân viên được ghi trên Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và được sử dụng trong thời gian hành nghề khai hải quan của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

 

Theo đó, Thông tư 12 quy định các đối tượng không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, đó là:

  • Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù;
  • Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thuế hoặc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết định xử phạt;
  • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
  • Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định 102/2007/NĐ-CP
  • Các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 15/3/2015.

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan