Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải
Nguyễn Trinh

Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật hàng hải Việt Nam. Bộ luật này gồm 20 Chương, 341 Điều quy định các vấn đề trong hoạt động hàng hải. Một trong những nội dung nổi bật được quy định tại văn bản này là những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hàng hải 2015, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải bao gồm:

 • Gây phương hại hoặc đe dọa gây phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia;
 • Vận chuyển người, hàng hóa, hành lý, vũ khí, chất phóng xạ, chất phế thải độc hại, chất ma túy trái với quy định của pháp luật;
 • Cố ý tạo chướng ngại vật gây nguy hiểm hoặc làm cản trở giao thông hàng hải;
 • Sử dụng, khai thác tàu biển không đăng ký, đăng kiểm hoặc quá hạn đăng ký, đăng kiểm; giả mạo đăng ký, đăng kiểm;
 • Từ chối tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép;

 • Gây ô nhiễm môi trường;
 • Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người trên tàu biển; chiếm đoạt, cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản trên tàu biển; bỏ trốn sau khi gây tai nạn;
 • Gây mất trật tự công cộng, cản trở hoặc chống lại việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ trên tàu biển và tại cảng biển;
 • Phá hủy, làm hư hỏng, tháo gỡ, trộm cắp cấu kiện, phụ kiện, vật tư, vật liệu xây dựng và các thiết bị của công trình hàng hải;
 • Làm hư hỏng, phá hủy, tự ý di chuyển hoặc làm giảm hiệu lực của báo hiệu hàng hải;
 • Nổ mìn hoặc các vật liệu nổ khác trong phạm vi cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Xây dựng và khai thác trái phép các công trình cảng biển, công trình khác trong phạm vi quy hoạch cảng biển đã được phê duyệt, trong luồng hàng hải và phạm vi bảo vệ công trình hàng hải;
 • Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dụng của công trình hàng hải;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về quản lý hàng hải; dung túng, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về hàng hải.

Bộ luật hàng hải 2015 có hiệu lực ngày 01/7/2017.

 

Gởi câu hỏi

389

Văn bản liên quan