Các hành vi đấu giá viên không được thực hiện với người tập sự đấu giá

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Cụ thể theo Thông tư 14, đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá không được thực hiện những việc sau:

  • Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người đang tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng dẫn;

  • Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người tập sự hành nghề đấu giá;

  • Thông đồng với người tập sự hành nghề đấu giá để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

  • Lợi dụng tư cách là đấu giá viên hướng dẫn để buộc người tập sự hành nghề đấu giá phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình.

Ngoài ra, đấu giá viên còn có bổn phận tham gia vào công tác hướng dẫn tập sự nghề đấu giá, nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người tập sự hành nghề đấu giá.

Xem thêm tại Thông tư 14/2018/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

206

Văn bản liên quan