Các hình thức xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan từ 10/12/2020

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Các hình thức xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan , Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Các hình thức xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan từ 10/12/2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, tổ chức, cá nhân bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

- Cảnh cáo áp dụng đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức:

 • Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

 • Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân;

 • Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế quy định tại các Điều 9, 14 Nghị định 128/2020/NĐ-CP là mức phạt tiền được áp dụng đối với cả cá nhân và tổ chức;

 • Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Ngoài ra, tại Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Đồng thời, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 • Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định;

 • Buộc loại bỏ bao bì, nhãn hàng hóa đã thay đổi do hành vi vi phạm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

 • Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

 • Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế thiếu;

 • Buộc nộp đủ số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng;

 • Buộc dán tem “Vietnam duty not paid” theo quy định.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

34

Văn bản liên quan