Các hoạt động được phép thực hiện trong khu bảo tồn biển

Nghị định 26/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Cụ thể, Nghị định 26/2019/NĐ-CP cho phép thực hiện các hoạt động sau đây trong khu bảo tồn biển và vùng đệm:

1. Hoạt động được thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm:

 • Thả phao đánh dấu ranh giới vùng biển;
 • Điều tra, nghiên cứu khoa học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát của Ban quản lý khu bảo tồn biển;
 • Tuyên truyền, giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Hoạt động được thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái bao gồm:

 • Hoạt động tại khoản 1 trên;
 • Phục hồi, tái tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển;
 • Hoạt động du lịch sinh thái nhưng không gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển;
 • Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác được đi qua không gây hại.

3. Hoạt động được thực hiện trong phân khu dịch vụ - hành chính bao gồm:

 • Hoạt động tại khoản 2 trên;
 • Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản;
 • Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái;
 • Xây dựng công trình hạ tầng phục vụ hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển; công trình phục vụ du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản.

4. Hoạt động được thực hiện trong vùng đệm bao gồm:

 • Hoạt động quy định tại khoản 3 trên;
 • Xây dựng công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

325

Văn bản liên quan