Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn KT quốc gia theo Thông tư 46

Ngày 03/12/2014, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 46/2014/TT-BCT về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương.

Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn KT quốc gia theo Thông tư 46/2014/TT-BCT

 Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn KT quốc gia theo Thông tư 46 (ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 46/2014/TT-BCT quy định các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức xây dựng và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương cụ thể như sau:

Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia được Bộ Công Thương tổ chức xây dựng gồm:

1. Tiêu chuẩn quốc gia về cơ khí;

2. Tiêu chuẩn quốc gia về luyện kim;

3. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

4. Tiêu chuẩn quốc gia về dầu khí;

5. Tiêu chuẩn quốc gia về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ;

6. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

7. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp tiêu dùng;

8. Tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

9. Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử;

10. Các lĩnh vực tiêu chuẩn quốc gia khác theo yêu cầu quản lý của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

Lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

1. An toàn kỹ thuật công nghiệp (an toàn các thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp);

2. An toàn điện trong quản lý, vận hành trang thiết bị điện, sản xuất, phân phối, truyền tải điện;

3. An toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng), khai thác mỏ, dầu khí (trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác dầu khí trên biển);

4. An toàn hóa chất (bao gồm cả hóa dược), vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ;

5. An toàn trong sản xuất cơ khí, luyện kim, năng lượng;

6. An toàn môi trường công nghiệp;

7. An toàn công nghiệp tiêu dùng;

8. An toàn công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

9. Dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp;

10. Dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại;

11. Thương mại điện tử;

12. Các lĩnh vực khác theo yêu cầu quản lý của Bộ Công Thương trong từng thời kỳ.

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/01/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

26

Văn bản liên quan