Các trường hợp được gia hạn nộp tiền thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Chị Đinh Ngọc Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi câu hỏi cho Thư Ký Luật: Cho tôi hỏi, trong trường hợp nào thì người nộp thuế được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu? Nhờ Thư Ký Luật giải đáp giùm.

gia han nop tien thue

Ảnh minh họa

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT giải đáp vấn đề của chị Ngọc Anh như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi Khoản 68 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, người nộp thuế được xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

- Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

- Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng;

- Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

Như vậy, khi rơi vào một trong bốn trường hợp này, người nộp thuế có thể nộp Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt kèm theo các giấy tờ bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể để được xem xét gia hạn.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan