Các trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở khu vực biên giới

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Luật biên phòng Việt Nam 2020 , ban hành ngày 11/11/2020.

hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động khu vực biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Các trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở khu vực biên giới (Ảnh minh họa)

Theo đó, 03 trường hợp bị hạn chế hoặc bị tạm dừng hoạt động ở khu vực biên giới, vành đai biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu và lối mở biên giới đất liền được liệt kê tại khoản 2 Điều 11 Luật biên phòng Việt Nam 2020 như sau:

  • Trong vành đai biên giới: ra, vào vành đai biên giới, khu vực có dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, nguy cơ thiên tai xảy ra; họp chợ, tổ chức lễ hội; sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình, thăm dò, khai thác tài nguyên;

  • Trong khu vực biên giới: ra, vào khu vực biên giới, khu vực có dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, nguy cơ thiên tai xảy ra; họp chợ, tổ chức lễ hội; sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình, thăm dò, khai thác tài nguyên;

  • Qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu song phương, cửa khẩu phụ, lối mở.

Ngoài ra, các đối tượng đang hoạt động ở khu vực biên giới, vành đai biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu và lối mở biên giới đất liền dù cho không thuộc một trong ba trường hợp trên thì vẫn có thể bị hạn chế, thậm chí là bị tạm dừng hoạt động nếu hoàn cảnh khách quan lúc đó thuộc 01 trong 04 trường hợp được hạn chế hoặc được tạm dừng quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật biên phòng Việt Nam 2020:

  • Xảy ra tranh chấp về biên giới, lãnh thổ; xung đột vũ trang; địch xâm nhập; hoạt động khác đe dọa đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia;

  • Xảy ra bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt tội phạm có vũ khí;

  • Ngăn chặn thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh lan truyền qua biên giới;

  • Khi có đề nghị hoặc thông báo của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới về việc hạn chế hoặc tạm dừng qua lại biên giới.

Thẩm quyền quyết định:

  • Đồn trưởng Đồn Biên phòng;

  • Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh.

Như vậy, việc hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động tại khu vực biên giới gồm 02 trường hợp: Một là trường hợp bị hạn chế hoặc bị tạm dừng theo khoản 2 Điều 11, hai là trường hợp được hạn chế hoặc được tạm dừng theo khoản 1 Điều này.

Chi tiết xem tại: Luật biên phòng Việt Nam 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Phương Thanh

Gởi câu hỏi

173

Văn bản liên quan