Các trường hợp người phạm tội được coi là có nhân thân tốt

Các trường hợp người phạm tội được coi là có nhân thân tốt
Duy Thịnh

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo có quy định nhân thân tốt là một trong những điều kiện để Tòa án xem xét cho người phạm tội được hưởng án treo. Vậy trong trường hợp nào thì người phạm tội được coi là có nhân thân tốt?

 

Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có quy định người phạm tội được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Có thể hiểu, người phạm tội có nhân thân tốt là người trước đây chưa từng có hành vi vi phạm pháp luật và người này sẽ được xét cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP cũng quy định người phạm tội trước đây đã có hành vi vi phạm pháp luật vẫn được xét hưởng án treo nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Người phạm tội đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích;

  • Người bị kết án nhưng đã được xóa án tích;

  • Người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội mới đã qua 06 tháng.

Các trường hợp nêu trên được xét cho hưởng án treo nếu mức độ của hành vi phạm tội mới thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

1,185

Văn bản liên quan