Các yếu tố xét đến khi dự báo nhu cầu phụ tải điện tháng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

Theo đó, dự báo nhu cầu phụ tải điện tháng được thực hiện cho 01 tháng tới. Khi dự báo nhu cầu phụ tải điện tháng phải xét đến các yêu tố sau đây:

  • Kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện từng tháng trong dự báo nhu cầu phụ tải điện năm đã công bố;

  • Các số liệu thống kê về công suất, điện năng tiêu thụ, xuất nhập khẩu, phụ tải cực đại ban ngày và buổi tối của tháng cùng kỳ năm trước và 03 tháng trước gần nhất của Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện, Đơn vị bán buôn điện và Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải;

  • Các sự kiện có thể gây biến động lớn đến nhu cầu phụ tải điện và các thông tin cần thiết khác.

Cũng theo Thông tư 25/2016/TT-BCT, kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia tháng bao gồm: Công suất cực đại, điện năng, biểu đồ ngày điển hình từng tuần với chu kỳ 30 phút/lần của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện ba miền và tại các điểm đấu nối giữa lưới điện truyền tải với lưới điện phân phối.

Xem chi tiết tại Thông tư 25/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan