Cách ghi sổ đăng ký thường trú được hướng dẫn tại Thông tư 36

Ngày 09/9/2014, Thông tư 36/2014/TT-BCA vừa được Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất ban hành quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Theo đó, Thông tư 36/2014/TT-BCA hướng dẫn cách ghi các loại biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú, trong đó có sổ đăng ký thường trú. Dưới đây là nội dung hướng dẫn về cách ghi sổ đăng ký thường trú:

so dang ky thuong tru, huong dan, cach ghi

  • Phần “Mục lục”: Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu.

  • Phần nội dung: Mỗi trang của sổ dùng để ghi thông tin về một hộ đã đăng ký thường trú. Dòng đầu tiên ghi chủ hộ, các dòng tiếp theo ghi lần lượt các nhân khẩu có trong hộ.

    • Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số hồ sơ hộ khẩu lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu;

    • Mục “Người có thẩm quyền đăng ký”: Chỉ huy Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh ký, ghi rõ họ, tên. Trường hợp đăng ký một lần cho nhiều người thì người có thẩm quyền chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên ở hàng ghi nhân khẩu cuối cùng;

    • Mục “Nội dung điều chỉnh, thay đổi'”: Ghi rõ nội dung như: thay đổi chủ hộ, thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi địa giới hành chính; xóa đăng ký thường trú (ngày, tháng, năm xóa đăng ký thường trú, nơi chuyển đến); cấp giấy chuyển hộ khẩu (ngày, tháng, năm cấp giấy chuyển hộ khẩu, nơi chuyển đến); đổi, cấp lại sổ hộ khẩu…;

    • Mục “Tờ số”: Ghi theo số thứ tự tại mục lục.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 36/2014/TT-BCA có hiệu lực từ 28/10/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

269

Văn bản liên quan