Cách giúp người lao động hưởng lương hưu tối đa khi chưa đủ điều kiện

Cách giúp người lao động hưởng lương hưu tối đa khi chưa đủ điều kiện
Kim Linh

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định rõ về điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tại Điều 54, Điều 55 là phải có đủ số năm đóng BHXH và phải đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp chưa có đủ những điều kiện này, người lao động có thể thực hiện theo các cách sau đây để được hưởng lương hưu tối đa.

 

Trường hợp 1: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ năm đóng BHXH

Trường hợp NLĐ muốn nhận lương hưu, NLĐ cần đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì:

  • Tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm theo một trong các phương thức: Đóng hằng tháng; đóng 03 tháng một lần; đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

  • Sau đó, đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để hưởng lương hưu.

Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp 2: Người lao động đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Điều 61 Luật BHXH 2014 quy định NLĐ không muốn nhận BHXH một lần thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH đến khi đủ tuổi nghỉ hưu và làm thủ tục hồ sơ theo quy định để được hưởng chế độ hưu trí.

Với những trường hợp đã bảo lưu BHXH nhưng lại đi làm trở lại và vẫn chưa đến độ tuổi nghỉ hưu (thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc) thì thời gian công tác có đóng BHXH sau này được cộng nối với thời gian tham gia BHXH bảo lưu trước đó để tính hưởng chế độ BHXH.

Thủ tục chốt sổ và bảo lưu thời gian đóng BHXH sẽ do phía NSDLĐ thực hiện, NLĐ chỉ cần thông báo với NSDLĐ sau khi kết thúc HĐLĐ.

Trường hợp 3: Người lao động chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ năm đóng BHXH

Trường hợp này để được hưởng lương hưu, NLĐ cần:

  • Bảo lưu thời gian đóng BHXH theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH 2014 đồng thời;

  • Đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm đóng BHXH theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

619

Văn bản liên quan