Cách gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản của TCTD được phép khi nhập cảnh

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh.

Cách gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, Thông tư 15/2011/TT-NHNN

Cách gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản của TCTD được phép khi nhập cảnh (Ảnh minh họa)

Theo Điều 4 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định về gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân, cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng được phép thực hiện theo quy định sau:

- Cá nhân xuất trình cho tổ chức tín dụng được phép Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào. Khi thực hiện giao dịch cho khách hàng, tổ chức tín dụng được phép đóng dấu xác nhận số ngoại tệ đã nộp vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trên bản chính Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh, đồng thời lưu giữ 01 bản sao Tờ khai.

- Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu chỉ có giá trị cho cá nhân gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày khi trên Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh.

Lưu ý: Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

Cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh vi phạm các quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/9/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

13

Văn bản liên quan