Cách thức xử lý các sản phẩm hữu cơ bị thu hồi

Ngày 29/8/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về Nông nghiệp hữu cơ.

Cũng giống như các sản phẩm khác, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những sản phẩm hữu cơ không đảm bảo chất lượng thì sẽ bị thu hồi. Nghị định 109 đưa quy định các hình thức xử lý sản phẩm hữu cơ bị thu hồi như sau:

  • Khắc phục lỗi ghi nhãn, lỗi lô gô;

  • Chuyển mục đích sử dụng đối với lô sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu hoặc tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ nhưng không gây mất an toàn đối với sức khỏe, môi trường;

  • Tiêu hủy lô sản phẩm bị hư hỏng; không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có chứa chất không được phép sử dụng hoặc tác nhân gây mất an toàn đối với sức khỏe, môi trường vượt quy định, quy chuẩn kỹ thuật;

  • Tái xuất đối với lô sản phẩm hữu cơ nhập khẩu không phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc hết hạn sử dụng.

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

259

Văn bản liên quan