Cách xác định điểm đấu nối vào lưới điện truyền tải

Trong năm 2016, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

Theo đó, điểm đấu nối là điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện của Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải vào hệ thống điện truyền tải. Việc xác định điểm đấu nối tùy thuộc vào cấu trúc của lưới điện, đường dây đấu nối. Cụ thể:

  • Đối với đường dây trên không, điểm đấu nối là điểm cuối của chuỗi sứ đỡ treo dây xuất tuyến nối vào dao cách ly của trạm điện hoặc sân phân phối của nhà máy điện;

  • Đối với cáp ngầm, điểm đấu nối là đầu cốt trụ sứ dao cách ly phía xuất tuyến của trạm điện hoặc sân phân phối của nhà máy điện.

Lưu ý: Trường hợp điểm đấu nối khác với quy định trên, điểm đấu nối thay thế do hai bên tự thỏa thuận.

Cũng theo Thông tư 25/2016/TT-BCT, điểm đấu nối là ranh giới phân định tài sản giữa Đơn vị truyền tải điện và Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 25/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

193

Văn bản liên quan