Cách xác định giá bán nhà ở xã hội theo Thông tư 20/2016/TT-BXD

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, giá bán nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí hợp lý để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm chi phí bảo trì. Giá bán được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • GiB: là giá bán 1m2 sử dụng căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây dựng tại vị trí thứ i.

  • Tđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng tính cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán.

  • Tdv: là phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án được phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán.

  • L: là lợi nhuận định mức của dự án, tối đa là 10% giá trị đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội để bán.

  • SB: là tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán của dự án, bao gồm cả diện tích các căn hộ hoặc căn nhà mà chủ đầu tư giữ lại không bán.

  • Ki: là hệ số tầng Điều chỉnh giá bán đối với căn hộ hoặc căn nhà thứ i.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.           

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan