Cán bộ, công chức, viên chức có được bán hàng online hay không?

Hiện nay, việc bán hàng online đang dần trở nên phổ biến, thu hút nhiều người tham gia nhằm kiếm thêm thu nhập, nhất là cán bộ, công chức, viên chức – những người có nhiều bạn bè trên facebook và có được sự tin tưởng của khách hàng. Vậy pháp luật hiện hành có cấm cán bộ, công chức, viên chức bán hàng online hay không?

Việc bán hàng online cũng khá dễ dàng, chỉ cần tận dụng thời gian rãnh để đăng mặt hàng cần bán trên mạng xã hội, và khi có người cần mua thì nhập hàng về bán. Tuy nhiên, công việc này đôi khi cũng đòi hỏi nhiều thời gian để tư vấn, để trả lời comment hay xác nhận đơn hàng của khách hàng. Vấn đề đặt ra, cán bộ, công chức, viên chức có bị cấm bán hàng online?

Theo quy định tại Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 thì cán bộ, công chức không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, theo Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng 2005, và Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, cán bộ, công chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư…  mà chỉ có thể thành lập hộ kinh doanh, góp vốn vào công ty cổ phần nhưng chỉ với tư cách là cổ đông.

Đồng thời, theo Điểm đ Khoản 2 Nghị định 40/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp.

Như vậy, có thể thấy, các quy định trên của pháp luật hiện hành không cấm cán bộ, công chức, viên chức bán hàng online.  Tuy nhiên, theo Mục 3.c Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp thì cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, do đó, việc bán hàng online chỉ được chấp nhận nếu không sử dụng thời gian làm việc để bán hàng, gây ảnh hưởng đến thời gian làm việc.

 

Căn cứ pháp lý:

 ♦ Luật phòng chống tham nhũng 2005

 ♦ Luật cán bộ, công chức 2008

 ♦ Luật Doanh nghiệp 2014

 ♦ Nghị định 40/2018/NĐ-CP

 ♦ Chỉ thị 26/CT-TTg

 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,602

Văn bản liên quan