Cần làm gì để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi?

Ngày 22/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Theo đó, việc bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT, cụ thể:

bao dam an toan CSDL quoc gia ve chan nuoi, Thong tu 20/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Sử dụng phần mềm bảo mật có bản quyền và áp dụng các công nghệ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng trái phép.

  • Sử dụng kênh mã hóa và xác thực thông tin người dùng trong các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống; đăng nhập vào các ứng dụng; gửi, nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ; nhập và biên tập dữ liệu.

  • Mã hóa đường truyền cơ sở dữ liệu.

  • Áp dụng biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

  • Hoạt động nghiệp vụ bảo đảm việc quản lý bảo mật hệ thống bao gồm: Lưu vết việc truy cập, tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ việc quản lý, giám sát hệ thống.

  • Thiết lập và duy trì hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống duy trì hoạt động liên tục.

  • Thực hiện biện pháp sao lưu dữ liệu định kỳ và bảo vệ bản sao lưu phục hồi bằng giải pháp che dấu và mã hóa dữ liệu.

  • Thực hiện biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu.

Thông tư này quy định nội dung quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi bao gồm:

- Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu thống nhất trên toàn bộ hệ thống. Nguồn lực xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cơ sở dữ liệu từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

- Thu thập, xử lý, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi được tự động hóa thông qua số hóa các quy trình từ khai báo, nhập liệu, lưu trữ, xử lý, phân tích, lập báo cáo.

- Quản lý quyền truy cập, quyền cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu.

- Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng cơ sở dữ liệu.

- Đào tạo nhân lực, hỗ trợ vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

Xem thêm nội dung quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 07/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan