Cần phải tổ chức hậu kiểm công tác tuyển sinh các trường quân đội

Nội dung này được quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 11/3/2016 quy định chi tiết về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Theo đó, việc tổ chức hậu kiểm công tác tuyển sinh các trường trong quân đội được Thông tư 17 quy định thực hiện như sau:

  • Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, các trường tổ chức kiểm tra, hậu kiểm kết quả tuyển sinh của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường mình theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Tổ chức kiểm tra, đối chiếu ảnh thí sinh trong hồ sơ sơ tuyển, ảnh trong hồ sơ đến nhập học và người đến nhập học phải trùng nhau, đúng là của người đến nhập học. Kiểm tra kết quả học tập và hạnh kiểm trong học bạ trung học phổ thông của thí sinh;
  • Giám đốc (Hiệu trưởng) các trường chịu trách nhiệm tổ chức hậu kiểm toàn bộ công tác tuyển sinh của đơn vị mình xong trước ngày khai giảng năm học mới.

Lưu ý:

  • Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện các vấn đề nghi vấn, phải tiến hành Điều tra, xác minh làm rõ; trường hợp vi phạm, phải báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng ngoài Quân đội để đề xuất biện pháp giải quyết;
  • Khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan Điều tra có thẩm quyền, Giám đốc (Hiệu trưởng) các trường quyết định trả thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh về đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó Thông tư 17 còn quy định khi kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách thí sinh vào học đầu khóa học, báo cáo về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thẩm định, làm cơ sở để các trường và cơ quan chức năng quản lý, phong (thăng) quân hàm và cấp bằng tốt nghiệp khi tốt nghiệp ra trường.

Xem chi tiết Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan