Cảnh sát biển cũng có thẩm quyền XPVP về hải quan

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cảnh sát biển cũng có thẩm quyền XPVP về hải quan , Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Cảnh sát biển cũng có thẩm quyền XPVP về hải quan (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 31 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển trong lĩnh vực hải quan cụ thể như sau:

- Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 40.000. 00 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 31 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 31 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

- Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại Nghị định này;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ khoản 5 Điều 5 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

 Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan