Cấp GP tư vấn quy hoạch phát triển điện lực QG cần đáp ứng điều kiện nào?

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi.

Cấp GP tư vấn quy hoạch phát triển điện lực QG, Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Cấp GP tư vấn quy hoạch phát triển điện lực QG cần đáp ứng điều kiện nào? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 35 Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định về các điều kiện cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Ngoài các điều kiện chung quy định tại Điều 28, tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất: Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch các dạng năng lượng sơ cấp, dự báo nhu cầu, nghiên cứu phân tích thị trường tiêu thụ, tính toán phân tích quy hoạch tối ưu hệ thống điện, phân tích kỹ thuật vận hành hệ thống điện, kinh tế - tài chính dự án.

Thứ hai: Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm về các loại nhà máy điện, hệ thống điện, kinh tế - tài chính và môi trường.

Thứ ba: Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế năng lượng, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn quy hoạch và đã tham gia lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Thứ tư: Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định trên phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án hoặc chủ trì lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ năm: Có số lượng các chuyên gia tư vấn chính theo các lĩnh vực chuyên môn cụ thể như sau:

  • Về dự báo nhu cầu phụ tải điện: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

  • Về tính toán, phân tích tối ưu phát triển nguồn và lưới điện: Có 08 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

  • Về kinh tế - tài chính và đầu tư: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì;

  • Về công nghệ và môi trường: Có 02 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

Thứ sáu: Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Chi tiết xem tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/12/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

18

Văn bản liên quan