Cấp lại Thẻ công chứng viên: Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Ngày 15/6/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2015/BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

cap lai the cong chung vien, 06/2015/BTP

Hình minh họa

Theo đó, Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi mình đăng ký hành nghề. Thông tư 06/2015/BTP quy định hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên;

- 01 ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh);

- Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp Thẻ bị hỏng).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ cho công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hơn nữa, Thông tư quy định Thẻ công chứng viên cấp lại được giữ nguyên số Thẻ đã cấp trước đây.

Bên cạnh đó, về việc thu hồi Thẻ công chứng viên, Thông tư 06 quy định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật công chứng, hoặc trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật công chứng, Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên và gửi quyết định này cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề và Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải thông tin về việc thu hồi Thẻ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Xem chi tiết tại: Thông tư 06/2015/BTP có hiệu lực từ 01/8/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan