Cập nhật danh sách các trường phải dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ - tin học

Sau đây là phần cập nhật danh sách các trung tâm, trường đại học phải dừng kiểm tra và cấp các chứng chỉ về ngoại ngữ tin học căn cứ theo các Công văn được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục đào tạo ban hành.

Danh sách các trường dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

TT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN DỪNG TỪ NGÀY

1


Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

15/8/2019

2


Trường Đại học Kinh Bắc

16/8/2019

3

Trung tâm ngoại ngữ và tin học thuộc Trường Trung cấp Future Việt Nam (do Sở GDĐT Bắc Ninh quản lý)

16/8/2019

4

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Oxford University thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương (do Sở GDĐT Bắc Ninh quản lý)

16/8/2019

5

Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

20/8/2019

6

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thanh Hóa)

28/8/2019

7

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Đông Đô (do Sở GDĐT Hưng Yên quản lý)

29/8/2019

8

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

24/9/2019

9

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

25/9/2019

10

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

26/9/2019

11

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

27/9/2019

 

Danh sách các trường dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chúng chỉ A, B, C)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN DỪNG

1

Trường Đại học Nguyễn Trãi

30/7/2019

2

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

15/8/2019

3

Trường Đại học Kinh Bắc

16/8/2019

4

Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Động (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

5

Trung tâm GDNN-GDTX Lục Ngạn (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

6

Trung tâm GDNN-GDTX Lục Nam (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

7

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

8

Trung tâm GDNN-GDTX Lạng Giang (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

9

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Yên (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

10

Trung tâm GDNN-GDTX Hiệp Hòa (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

11

Trung tâm GDNN-GDTX Việt Yên (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

12

Trung tâm GDTX Hướng nghiệp tỉnh (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

13

Trường Cao đẳng nghề Ngô Gia Tự (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

14

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

15

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt Hàn (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

16

Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

17

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Nhật Anh (do Sở GDĐT Bắc Giang quản lý)

14/8/2019

18

Trung tâm ngoại ngữ và tin học thuộc Trường Trung cấp Future Việt Nam (do Sở GDĐT Bắc Ninh quản lý)

16/8/2019

19

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Oxford University thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Châu Á Thái Bình Dương (do Sở GDĐT Bắc Ninh quản lý)

16/8/2019

20

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Bộ Công Thương)

20/8/2019

21

Trường Đại học Hải Phòng

28/8/2019

22

Trung tâm GDNN-GDTX Bá Thước (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

23

Trung tâm GDNN-GDTX Đông Sơn (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

24

Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

25

Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

26

Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

27

Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

28

Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

29

Trung tâm GDNN-GDTX Tĩnh Gia (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

30

Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thanh Hóa (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

31

Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

32

Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

33

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Định (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

34

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

35

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật - Công thương (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

36

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

37

Trường Trung cấp nghề Miền Núi (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

38

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

39

Trường Trung cấp nghề Phát thanh truyền hình (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

40

Trường Cao đẳng nghề Nông lâm (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

41

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa (do Sở GDĐT Thanh Hóa quản lý)

29/8/2019

42

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Việt Hàn (do Sở GDĐT Hưng Yên quản lý)

30/8/2019

43

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

23/9/2019

44

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

24/9/2019

45

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

26/9/2019

46

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

27/9/2019

47

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

27/9/2019

Danh sách các trường nêu trên được căn cứ theo Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ngày 30/8/2019 và Thông báo 1131/TB-QLCL ngày 04/10/2019.

Xem thêm danh sách các trường đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Công văn 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

2,931

Văn bản liên quan