Cập nhật: Toàn bộ mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được ban hành ngày 30/9/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.

Theo đó, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nhằm hỗ trợ Quý Khách hàng, Thành viên trong quá trình thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử, Thư Ký Luật xin tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 68, các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị bao gồm:
 

TT

Mẫu hiển thị

Tên loại hóa đơn

1

Mẫu hiển thị số 1

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

2

Mẫu hiển thị số 2

Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp)

3

Mẫu hiển thị số 3

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

4

Mẫu hiển thị số 4

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)

5

Mẫu hiển thị số 5

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)

 

Quý Khách hàng và Thành viên tải về toàn bộ mẫu hóa đơn điện tử hiển thị tham khảo TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

1,747

Văn bản liên quan