Cặp vợ chồng được phép sinh trên ba con

Tại khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 2008 quy định rằng mỗi cặp vợ chồng được phép sinh một hoặc hai con và trừ những trường hợp đặc biệt thì được sinh tới con thứ ba, thứ tư. Các trường hợp đó được quy định như sau:

  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
  • Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 
  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 
  • Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống. 
  • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Xem chi tiết tại Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 2008Nghị định 20/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

224

Văn bản liên quan