Cầu treo dân sinh có yêu cầu về thiết kế như thế nào?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/6/2014.

Cầu treo dân sinh có yêu cầu về thiết kế như thế nào, Thông tư 11/2014/TT-BGTVT

Cầu treo dân sinh có yêu cầu về thiết kế như thế nào (Ảnh minh họa)

Theo Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-BGTVT, quy định về yêu cầu chung về thiết kế cầu treo dân sinh như sau:

- Các chi tiết và bộ phận chính của cầu treo dân sinh bao gồm: cáp chủ, tháp cầu, mố (Trụ bờ), hệ mặt cầu, mố neo, hệ thống dây treo.

- Tuổi thọ thiết kế của cầu treo dân sinh tối thiểu là 25 năm.

- Các cầu treo dân sinh loại I và loại II có thể cho xe thô sơ súc vật kéo lưu thông qua cầu nhưng chỉ cho phép xe lưu thông theo một chiều, qua cầu từng chiếc một và phải có biển cảnh báo, đảm bảo tầm nhìn khi xe ra, vào cầu.

Khi dự kiến xây dựng cầu treo dân sinh loại I và loại II, phải so sánh với các phương án cầu dây văng, cầu cứng để chọn được phương án kinh tế nhất, xét cả về chi phí duy tu, bảo dưỡng trong thời gian tuổi thọ thiết kế của cầu.

- Để cung cấp các số liệu cho thiết kế cầu treo dân sinh, phải tiến hành điều tra khảo sát và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Khi thiết kế các bộ phận kết cấu và nền móng của cầu treo dân sinh, phải tuân theo các quy định chung của Tiêu chuẩn 22TCN 272-05 về lý thuyết tính toán theo các trạng thái giới hạn, các nội dung tính toán kết cấu và nền móng, các yêu cầu về địa chất, thủy lực và thủy văn, các yêu cầu an toàn kết cấu và phương tiện.

- Các yêu cầu khác theo quy định tại Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-BGTVT.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2014/TT-BGTVT, ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

36

Văn bản liên quan