Chẩn đoán bệnh động vật theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Theo đó, việc chẩn đoán bệnh động vật Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định như sau:

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm phải tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT.

  • Mẫu bệnh phẩm phải bảo đảm chất lượng cho việc thực hiện xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh và phải được gửi kèm theo phiếu gửi bệnh phẩm xét nghiệm đến phòng thử nghiệm được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện việc chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật thực hiện theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia về quy trình chẩn đoán bệnh động vật, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật thú y, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và Luật bảo vệ môi trường.

  • Phòng thử nghiệm phải tổ chức chẩn đoán, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngay sau khi nhận được mẫu và trả lời kết quả. Trường hợp chưa thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm hoặc chưa xác định được bệnh, phòng thử nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân gửi mẫu bệnh phẩm và nêu rõ lý do.

  • Các phòng thử nghiệm chịu trách nhiệm báo cáo ngay kết quả xét nghiệm cho cơ quan quản lýchuyên ngành thú y có thẩm quyền.

  • Cục Thú y hướng dẫn việc lấy mẫu, chẩn đoán, xét nghiệm trong trường hợp xuất hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới.

Chi tiết xem tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

133

Văn bản liên quan