Ô tô chạy quá tốc độ phạt bao nhiêu?

Tôi muốn hỏi khi bị công an bắt vì chạy quá tốc độ thì mức phạt tiền là bao nhiêu? Chân thành cảm ơn. - Email: nhockhodatinh_bt1006@****.com

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi chạy quá tốc độ sẽ bị phạt tiền theo mức sau:

Chạy quá tốc độ quy định

Nghị định 171/2013/NĐ-CP 
(Áp dụng đến 31/7/2016)

Nghị định 46/2016/NĐ-CP 
(Áp dụng từ 01/8/2016)

Từ 05 km/h đến dưới 10 km/h 100.000 đồng - 200.000 đồng 600.000 đồng - 800.000 đồng
Từ 10 km/h đến 20 km/h 2 triệu - 3 triệu đồng 2 triệu - 3 triệu đồng
Trên 20 km/h đến 35 km/h 4 triệu - 6 triệu đồng
Tước bằng lái xe 01 tháng
5 triệu - 6 triệu đồng
Tước bằng lái xe 01 - 03 tháng
Trên 35 km/h 7 triệu - 8 triệu đồng
Tước bằng lái xe 02 tháng
7 triệu - 8 triệu đồng
Tước bằng lái xe 02 - 04 tháng


Xem cụ thể quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

2,377

Gởi câu hỏi