Chế độ báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu như thế nào?

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Chế độ báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu như thế nào?, Thông tư 77/2020/TT-BTC

Chế độ báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu như thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 77/2020/TT-BTC quy định về quy trình chế độ  báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu như sau:

1. Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP. Báo cáo gồm những nội dung sau:

  • Số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, khối lượng phát hành thành công trong kỳ;

  • Việc tuân thủ quy định về điều kiện và hồ sơ phát hành trái phiếu của các hợp đồng tư vấn phát hành đã thực hiện trong kỳ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và Nghị định 81/2020/NĐ-CP .

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức gửi báo cáo:

Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu gửi báo cáo giấy và điện tử về địa chỉ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn); đối với tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán đồng gửi báo cáo giấy về địa chỉ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 234 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thời hạn báo cáo:

  • Đối với báo cáo 06 tháng, chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm;

  • Đối với báo cáo năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm tiếp theo.

Chi tiết xem tại Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 28/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan