Chế độ báo cáo về hoạt động thể dục, thể thao trong cơ sở GD nghề nghiệp

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

che do bao cao hoat dong the duc, the thao trong co so GD nghe nghiep, Thong tu 33/2019/TT-LĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH, việc báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và cuộc thi thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ là một nội dung trong báo cáo tổng kết hàng năm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích hợp việc thực hiện tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vào nội dung báo cáo kết quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài báo cáo định kỳ nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên và các cuộc thi thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan