Chế độ chăm sóc sức khỏe đối với VĐV, HLV có thành tích cao

Ngày 29/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Theo quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP, đơn vị sử dụng vận động viên thể thao thành tích cao có trách nhiệm:

a) Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho vận động viên ngay khi được tuyển chọn vào các cơ sở đào tạo và các đội tuyển thể thao;

b) Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho vận động viên ít nhất 2 lần/năm;

c) Kiểm tra sức khỏe cho vận động viên trước khi tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao.

Cụ thể, nội dung kiểm tra sức khỏe của vận động viên tại điểm a, b trên bao gồm:

  • Kiểm tra, đánh giá về trình độ thể lực;

  • Kiểm tra, đánh giá về hình thái;

  • Kiểm tra, đánh giá về tâm lý;

  • Kiểm tra, đánh giá về y sinh học.

Vận động viên thể thao thành tích cao được chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng và chữa trị chấn thương tại các cơ sở y tế trong nước. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định được chữa trị chấn thương ở nước ngoài.

Xem chi tiết tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan