Chế độ, chính sách đối với CTV thanh tra ngành KHCN

Mới đây, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ.

Chế độ, chính sách đối với CTV thanh tra ngành KHCN, Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

 Chế độ, chính sách đối với CTV thanh tra ngành KHCN - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra ngành KHCN như sau:

  • Được cơ quan quản lý trực tiếp trả nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

  • Được cơ quan trưng tập chi trả tiền công tác phí, bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết và các quyền lợi khác như thành viên của Đoàn thanh tra.

  • Được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh tra.

  • Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra do Thanh tra Bộ, Thanh tra Cục, Thanh tra Sở bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước. Hàng năm, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Thanh tra Sở lập dự toán kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra được cấp ngoài định mức khoán chi hành chính theo biên chế.

Lưu ý: Khi kết thúc thời gian trưng tập hoặc thời gian thanh tra, cơ quan trưng tập phải có văn bản nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra gửi cho thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người được trưng tập. Nội dung nhận xét, đánh giá gồm:

  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

  • Ý thức tổ chức kỷ luật;

  • Kiến nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan